SSS برای تو که تنهاییم را نفهمیدی SSS

دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390
دلم یک غریبه می خواهد
دلم یک غریبه می خواهد

بیاید بنشیند فقط سکوت کند

من هـی حرف بزنم
...

و بزنم و بزنم

تا کمی کم شود از این همه بار

بعد بلند شود و برود

نه نصیحتی نه.....

!انگار نه انگارنماد وبلاگ

آرشیو

آخرین یادداشتها
لینک دوستان