SSS برای تو که تنهاییم را نفهمیدی SSS

سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1387
جاده غربت...

در پی خطهای کنار جاده در حرکت باشی

جاده های خالی و تو، در کنارجاده در ختان گوئی همراه

تو در تکاپو هستند

و گاهی چند خودرو از کنار تو می گذرندو گاهی هم

تو از کنارشان سبقت می گیری.

زندگی هم مثل یک جاده ای است که گهگاهی باید از رقیب

سبقت گرفت ولی باید مراقب جاده بود

گاهی در جاده سرنوشت زندگی انسان تصادفاتی رخ می دهد

که انسان مجبور فرار از جاده سرنوشت می شود

در این جاست که جاده خلوت تر از قبل می شود

گاهی سفر در جاده لازم است تا معلوم شود همسفر واقعی کیست

و گاهی نیز باید از گردنه های تیز و خطرناک

این جاده با دقت فراوان گذشت.گاهی انسان بر سرهمین

گردنه هاست که خطر سقوط به پرتگاه مرگ را احساس می کند

و گاهی در جاده عشق بر سر این لبه های مرگ است که

  جان   خود را می بازد تا طرف مقابل به سلامت گذر کند....

می دانی در این فکر هستم که حرکت در کنار جاده چه زیبا بود

اگر آن نغمه دل انگیزبه صدا در می آمد...

ولی خدایا این سکوت چیست که در سرتا سر جاده پیچیده...


نماد وبلاگ

آرشیو

آخرین یادداشتها
لینک دوستان