SSS برای تو که تنهاییم را نفهمیدی SSS

سه‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1387
دفتر تقدیر

در آستانه ی کوچه زندگی,دفتر تقدیرم را نظاره می کنم
که دستان قدرتمند سرنوشت آن را ورق می زند
و نوشته هایش را با قلم قسمت تغییر می دهد
آرزوی این را داشتم که روزی بتوانم بوته سرنوشت را
از ریشه بخشکانم
تا هیچ وقت نتواند دفترم را با دستان بی مهرش ورق زند
و آنان را که دوستشان دارم هیچ گاه با تکرار واژه قسمت
از من نگیرد 

 


نماد وبلاگ

آرشیو

آخرین یادداشتها
لینک دوستان