SSS برای تو که تنهاییم را نفهمیدی SSS

سه‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1387
اس ام اس های عاشقانه - سند تو ال های عاشقانه

دلم احساس غم دارد/ در این انبوه ویرانی/کمی تا قسمتی ابری/ و شاید باز بارانیچنین گفت زرتشت........عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش..........زندگی را از طبیعت بیاموزیم ، چون بید متواضع باشیم ، چون سرو ، راست قامت‌‌، مثل صنوبر، صبور، مثل بلوط مقاوم، مثل رود روان، مثل خورشید با سخاوت و مثل ابر با کرامت باشیم.کاش می شد گریه را تهدید کرد/ مدت لبخند را تمدید کرد/ کاش می شد در میان لحظه ها/ لحظه ی دیدار را نزدیک کردمن بی پناهم تو بی گناهی - دل به تو دادم ، چه اشتباهی- از تو کشیدم شکل کبوتر - نقاشی ام رو بگذار و بگذر- تو این نبودی، من بد کشیدم - آخه دلت رو هرگز ندیدم- تو بی گناهی، من بی پناهم - ایمن بمانی از اشک و آهمیک شبی با یاد تو بدرود خواهم گفت و رفت/ خاطراتت را به جوی آب خواهم گفت و رفت/ در فرار شعرهایم یک شبی خواهم نشست/ آخرین اشعار خود را بر تو خواهم گفت و رفت/ با خیالت بر دیار قصه ها رفتم ولیهمیشه برای کسی بخند که میدونی به خاطر تو شاد میشه... واسه کسی گریه کن که میدونی وقتی غصه داری و اشک میریزی برات اشک می ریزه... برای کسی غمگین باش که در غمت شریکه... عاشق کسی باش که دوستت بداره!شبی غروب می کنم کنار چشمهای تو/ وبی گناه می روم به دار چشمهای تو/ من از تمام عاشقی به این بسنده می کنم /که یک دقیقه سر کنم کنار چشمهای تونگاهی آشنا به یاس کردم/ تو را در برگ گل احساس کردم ...خلاصه در کلاس ناز چشمت/ دو واحد عاشقی را پاس کردمزمانی که مرا به دنیا آوردند می گفتند همه را دوست بدار اکنون که دیوانه وار دوستش دارم می گویند فراموشش کنیک عشق عروج است و رسیدن به کمال ، یک عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یک عشق سکوت است و سخن گفتن چشم ، یک عشق خیال است و....خیال است و....خیالاگه از یاد تو رفتم... اگه از یاد تو رفتم اگه رفتی تو زدستم اگه یاد دیگرونی ...من هنوز عاشقت هستم با وجود اینکه گفتی ...دیگه قهری تا قیامت با تموم سادگی هام/ گفتم اما.... به سلامت شاید این خوابه که دیدم ...هر چه حرف از تو شنیدم قلب ناباور من گفت من به عشقم....نرسیدم! پیش از این نگفته بودی ... غیر من کسی رو داری توی گریه توی شادی ….سر رو شونه هاش بذاری تو رو می بخشم و هرگز دیگه یادت نمی افتم.... برو زیبای عزیزم ... تو گرونی ... من چه مفتمما دو تن مغررو

هر دو از هم دور

وای در من تاب دوری نیست

ای خیالت خاطر من را نوازشبار

بیش از این در من صبوری نیست

بی تو من بی تاب بی تابم

من به دیدار تو می آیمناله پنداشت که در سینه ما جا تنگ است

رفت و برگشت سراسیمه که دنیا تنگ استبا ما باشی یا تنها، اینجا باشی یا آنجا، برکه باشی یا دریا، جنگل باشی یا صحرا، هر چه باشی تو هر جا، یادت همیشه با مابی من اگر آرامی ، من نمی خواهم کنارم باشی

با شکست قلبم تو اگر پیروزی، آرزوی دل من نیز کامیابی توست

من تنها به تو می اندیم که مبادا خاری به دلت ریش آردحقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است. بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کناگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید. شریعتیسرمایه های ماورایی هر دلی ، حرفهایی است که ان دل برای نگفتن دارد. شریعتیبگذار شیطنت عشق چشمان ترا به برهنگی خویش بگشاید. هر چند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد.اما کوری را به خاطر آرامش تحمل نکنبرای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ایهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانتهمرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد. منسیوسهرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی.وین دایردیگران را ببخشید نه به این علت که آنها لیاقت بخشش ترا دارند به این علت که تو لیاقت آن را داری که آرامش داشته باشی.(من می خواهم او را با تمام بدیها و نامردیهایش ببخشم چون واقعا احتیاج به آرامش دارم)بقیه اس ام اس ها را در "ادامه مطلب" بخوانید...

بیشترین تاثیر افراد نیک ، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.رالف والد وامرسونما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.اوریسون سوئت ماردنخود را مقید کنید که از حد انتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید.هنریواردبیچرروح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراطبه خصلتهای خود بیش از آبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو و حیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارندتنهایی از همنشین بد بهتر

همنشین شایسته از تنهایی بهتر

نکو گفتن از سکوت بهتر

سکوت از بد گفتن بهتراسرار خویش به کسی مگوی زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشدانسانها نه به نسبت تجارب خود بلکه به نسبت ظرفیتی که برای تجربه کرد دارند عاقل هستند.جرجبرناردشاواگر ارزشهای واقعی خود را نمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.آنتونی رابینزای عزیز بر سه چیز اعتماد نکن: بر دل..بر وقت... بر عمر

دل زنگ پذیر است. وقت را تغییر است. عمر در تقصیر استفردا و دیروز با هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مرا خواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بودتمام لحظه ها زیبا هستند . این تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم... تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی..... تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را با سپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشووقت شادیها ؛صفا...وقت غصه ها ؛گذشت

اینها رمز و راز پایندگی اندآنجا که راه نیست خدا راه می گشایدجهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما

آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنیدبه افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوندراههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدیهم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به انها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.انسان خوش خوی و متمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکوبخشش خوب است....بهتر از آن فراموش کردن آن استمن کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشتاز اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیمنشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه... تمرکز بر روی مشکلات..... از دست دادن شوق و علاقه در زندگی..... پایین آمدن میزان انرژی..... آیه یأس خواندن.... اشکال در خواب شبانهحکیمی گفته است برای احساس خوشبختی به هیج واقعه بیرونی نیاز نیست خوشبختی کیفییتی ازذهن است که اندیشه اززمان لذت میبرد هرگز کسی به موفقیت نرسیده است مگر اینکه درگوشه ای ازوخود خودبه جیزی برترازشرایط زمانه ایمان داشته استشش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود را بپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان.شاه کلید عشق ، تسلیم است.داشتن کافی نیست، باید اقدام کرد

خواستن کافی نیست، باید کاری کردبرای گفتن دوستت دارم تنها لحظه ای کافی است، اما برای اینکه نشان بدهید چقدر... یک عمر زمان لازم استاحساس سوختن به تماشا نمی شود....آتش بگیر تا بدانی چه می کشمسهم من از تو چه بوده غیر آزار .... تویی که دنیا برات شده یک بازار

من ترا به چشم یاری دیده بودم.... تو مرا به چشم یک خریدارآنکس که گریه می کند یک درد دارد... آنکس که می خندد هزار و یک دردمن ساده و بی رنگم. من عاشق دلتنگم. صد بار بزن و قطع کن . من عاشق تک زنگمحرفهایی است برای نگفتن، حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورد و سرمایه هر کس به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن داردمی زند باران نفرت پشت شیشه..... حکم قلبم را نوشتن : تنهایی تا به همیشهلحظه به لحظه ، دم به دم ، ساعت به ساعت می خواهمت

گر خوشم یا ناخوشم ، در دو حالت می خواهمتهمیشه عاشق به جرم نکرده می سوزد

نصیب ما هم از این پس ؛ نهیب تهمتهاست.تو چه دانی که بی خبر ماندن ز عزیزان چه عاقبت سوز است

گر شدی مهربان؛ همین دم شو، کانچه امروز هست فردا نیستیکدم گمان مبر ز خیال تو غافلم...... بنشستم اگر خموش ، خدا داند و دلمراز شاد زیستن، انجام دادن آنچه دوست داریم نیست بلکه دوست داشتن آن چیزی است که انجام می دهیم.ارزش تو به اندازه آن چیزی است که به آن دل می بندی پس مواظب باش که به کمتر از بی نهایت عشق ، دلبسته نشوی.به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادتهای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکتر شریعتیایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگوهیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندنماه را هدف قرار بده تا اگر هم به خطا رفتی جایی کیان ستارگان سر در آوری. لس براونمیدونی فرق تو با کبوتر چیه؟

کبوتر از قشنگیش اسیر می شه... تو با قشنگیت اسیر می کنیاگر می خواهی بدانی چند تا دوستت دارم انگشتت را بذار روی نبضت... دیدی ؟ دوست داشتنم تمامی نداره !دانستن کافی نیست...باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیلدر مدرس از نشاطم کم کردند. از فرصت ارتباطم کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم. از نمره انظباطمان کم کردندهمیشه ماندن دلیل بر عاشق بودن نیست...خیلی ها میروند تا ثابت کنند که تا ابد عاشقند.برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت... یا راهی خواهم ساختیک راننده به نامزدش اس ام اس میزنه می گه: یک تریلی ارادت دارم خالیش کن ، ماشین بعدی تو راههاکنون که آفتاب عشقت در قلبم طلوع کرده ، عینک آفتابیم را بدهبرگرد....بی رحمانه بودنت را می توانم ، اما نبودنت را هرگزز مردم دل بکن یاد خدا کن.... خدا را وقت تنهایی صدا کن.... در آن حالت که اشکت میچکد گرم..... غنیمت دان و ما را هم دعا کنخدایا!

ذهنم پریشان است،

قلبم بی قرار است،

افکارم شوریده اند و

درمانده ام.

پس رشته زندگی ام را

به دست های امن تو می سپارم

آن گاه توفان می خوابد

و آرامش تو، حکمفرما می شود.


نماد وبلاگ

آرشیو

آخرین یادداشتها
لینک دوستان